سوالات / راهنما

راهنما بازی باکارات (کازینو انلاین)

باکارات (زنده)

 این بازی یکی از آسان‌ترین بازی های کازینو است. اما با وجود سادگی‌ جذابیت فوق‌العاده‌ای هم دارد و بسیار محبوب است. به همین دلیل در کازینو زنده سایت ریوبت همیشه چندین دیلر به صورت 24 ساعته در حال بازی گردانی میز‌های باکارات هستند.این بازی بین دو طرف بازیکن و دیلر انجام می گیرد،
به طوری که افراد بی شماری می توانند روی هر طرف بازی شرط بندی کنند، همچنین شما می توانید روش بازی دیگران را نیز ببینید که هم بازی شما را جالب تر می‌کند و هم می تواند بسیار آموزنده باشد.


 

 هدف از بازی

 به طور ساده هدف از این بازی این است که پیش بینی‌ کنید ارزش کدامیک از دو دستِ بانکِر (Banker) یا بازیکن (Player) به عدد 9 نزدیکتر است یا پیش بینی‌ کنید که ارزش این دو دست مساوی (Tie) میشود. دیلر کارت‌های بانکِر را سمت راست خط وسط میز و کارت‌های بازیکن را در سمت چپ قرار میدهد. دیلر به هر کدام 2 کارت میدهد. (ممکن است کارت سوم نیز داده شود که در ادامه توضیحات آمده است) ارزش کارتهای هر دست با هم مقایسه و برنده مشخص میشود.
بر خلاف بلک‌جک، در بازی باکارات، هر بازیکن دست جداگانه‌ای ندارد، و دست بازیکن که توسط دیلر پخش میشود، در بین همه بازیکنان دور میز مشترک است.


امتیاز کارت ها:


شاه، بی‌بی، سرباز و 10 هر کدام 0 (صفر) امتیاز دارند. آس 1 و اعداد 2 تا 9 هم که امتیاز خودشان را دارند.
ارزش دست با جمع امتیاز کارت‌ها مشخص میشود.
اگر امتیاز دست از 10 بیشتر شد، 10 تا از آن کم میشود تا ارزش دستت مشخص شود. برای مثال چند نمونه دست زیر را ببینید

وکه ارزش آن 7 میشود.

وکه ارزش آن 3 میشود.3 ، 7 ، 1 یا 0 باشد، بازیکن باید با همان د

وکه ارزش آن 7 میشود. (جمع امتیاز‌ها 17 است که 10 تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن 5 میشود. (جمع امتیاز‌ها 15 است که 10 تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن 1 میشود.

وکه ارزش آن 2 میشود. (جمع امتیاز‌ها 12 است که 10 تا از آن کم می‌کنیم)

وکه ارزش آن 0 میشود.
 

 قانون کارت سوم:

قوانین بازی در دست اول به این شکل است:

  • اگر مجموع کارت های بازیکن 3 ، 2 ، 1 و 0 باشد، بازیکن باید با همان دست ادامه دهد.
  • اگر مجموع مقادیر کارت های بازیکن هر چیز دیگری غیر از این اعداد باشد، بازیکن باید یک کارت را بیندازد.

بازیکن نمیتواند درکازینوی آنلاین، پس از دریافت دو کارت اول، بیشتر از یک کارت دیگر بگیرد. پس از دریافت کارت سوم، بازیکن باید  با همان دست
ادامه دهد؛ ارزش کارت هایش هرچه که باشد.

چنانچه دست بازیکن توقف کند و دست بانکِر ارزش 5 یا کمتر داشته باشد، بانکِر کارت سوم را دریافت میکند.چنانچه دست بانکِر یا بازیکن ارزش 8 یا 9 داشته باشد، دست هردو متوقف میشوند و کارت دیگری داده نمی‌شود. این قانون بر تمامی‌ قوانین دیگر ارجحیت دارد..در صورتیکه دست بازیکن کارت سوم را دریافت کند، جدول زیر تعیین می‌کند که آیا بانکِر باید کارت سوم دریافت کند یا خیر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
پس از این مرحله، هر دستی که مقدارش به 0 نزدیکنر باشد، برنده است. اگر دستی خود 0 باشد، بصورت خودکار برنده است و نیازی به
انداختن کارت بیشتر نیست.

 

انواع شرط باکارات و ضرایب برد


سه نوع شرط اول شرط‌های اصلی‌ باکارات و بقیه شرط‌های کناری هستند. شرط کناری فقط یک نامگذاری است چون جزو شرط‌های رایج محسوب نمیشوند.

1)شرط روی دست بانکِر (Banker): شرط روی اینکه دست بانکِر دست بازیکن را ببرد. پول شما 2 برابر میشود ولی 5 % کمسیون کازینو کسر میباشد.
2)شرط روی دست بازیکن (Player): شرط روی اینکه دست بازیکن دست بانکِر را ببرد. ضریب دست برنده شرط بازیکن 2 میباشد.
3)شرط مساوی (Tie): شرط روی اینکه ارزش دست بانکِر و دست بازیکن مساوی شود. ضریب دست برنده شرط مساوی 0 میباشد.

4)شرط جفت آوردن بانکِر (Banker Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بانکِر یکی باشد.

وو برنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بانکِر 11/1 میباشد
 

 5)شرط جفت آوردن بازیکن (Player Pair): یک شرط کناری است که دو کارت اول دست بازیکن یکی باشد.

وووبرنده است چون دو کارت اول جفت (Pair) میباشند. ضریب دست برنده شرط جفت بازیکن 11/1میباشد
 

 6) شرط بونوس بانکِر (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بانکِر از دست بازیکن قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.
 7) شرط بونوس بازیکن (Bonus): یک شرط کناری است روی اینکه دست بازیکن از دست بانکِر قویتر می‌باشد. ضریب برد برنده در ادامه توضیح داده شده است.

ضریب دست برنده شرط بونوس با توجه به اختلاف ارزش دو دست بازیکن و بانکِر مشخص میشود.  مثلا دست بانکر شامل , که ارزش آن 7 می‌باشد و دست بازیکن شامل , که ارزش آن ‌5 می‌باشد. بنابراین اختلاف ارزش 2=5-7 می‌شود.
 


 

 ضرایب دست برنده شرط بونوس عبارتند از:
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 9 امتیاز: 30/1

دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 8 امتیاز: 10/1
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 7 امتیاز: 6/1
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 6 امتیاز: 4/1
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 5 امتیاز: 2/1
دست غیر طبیعی برنده با اختلاف ارزش 4 امتیاز: 1/1

 دست طبیعی برنده: 1/1 یا همان 2 اعشاری

 شرط لغو میشود (Tie): دست طبیعی مساوی

دست طبیعی (Natural hand): ترکیبی‌ از دو کارت که مجموع آن با 8 یا 9 برابر باشد. مثلا ,یا,

 چند مثال

11- شما 10 واحد ژتون روی شرط بازیکن و 5 واحد روی شرط بونوس بازیکن میبندید. دست دریافتی شما و می‌باشد. دست شما دست طبیعی با ارزش 9 است. دست بانکِر واست. دست بانکِر دست طبیعی با ارزش 8 می‌باشد، بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شما از ضریب 1/1 برد بازیکن،10 واحد پول شرط‌ بندی شده ضربدر  2 مساوی با 20 واحد ژتون دریافت خواهید کرد.

22 - شما روی شرط بازیکن 10 واحد ژتون پول شرط ‌بندی می‌کنید. دست دریافت شده شما می‌باشد. ارزش دست شما 8 است. دست بانکِر می‌باشد، ارزش دست بانکِر 6 می‌باشد. بنابراین دست شما دست بانکِر را شکست می‌دهد. شرط شما روی برد دست بازیکن بود و ضریب آن 1/1 می‌باشد، مبلغ دریافتی دو برابر میشود.

 روش بازی

 1- انتخاب ژتون

 روی ژتون با مبلغ مورد نظر خود در قسمت انتخاب ژتون کلیک کنید.  ژتون‌ها با مبالغ مختلف از 4 تا 10 هزار واحد نمایش داده شده اند.  ژتون مورد نظر خود را پیدا کرده و با کلیک آن را انتخاب کنید. سپس شرط مورد نظر خود را از صفحه نمایش انتخاب نمایید.
  پس از وارد شدن به میز، دو مستطیل در پایین صفحه وجود دارد که اطلاعات آخرین دست‌های برنده را به صورت آماری و نموداری به شما می دهد.

 

 - قرار دادن شرط روی میز

شرط خود را بگذارید.
برای افزایش مبلغ شرط خود، روی شرط مورد نظر کلیک کنید. با هر کلیک، یک ژتون معادل ژتون انتخابی به ژتون‌های شرط بندی شده اضافه شده و در دایره انباشته می شود. گزینه‌های دیگر شرط بندی که در صفحه ی بازی می‌بینید، عبارتند از:
Repeat : برای شرط بندی دوباره ی همان تعداد ژتونی که در بازی دست قبلی‌ استفاده کردید، روی دکمه ی Repeat کلیک کنید تا ژتون‌ها روی میز قرار داده شوند.
Undo : برای برگرداندن آخرین تغییر شرط‌های گذاشته شده روی میز به حالت قبل، روی دکمه ی Undo کلیک کنید تا آخرین تغییر لغو شود.
Double: برای دوبرابر کردن مبلغ شرط می توانید از این گزینه استفاده کنید.

  3- تأیید شرط

 قبل از اینکه زمان شرط بندی تمام شود، شرط های مورد نظر خود را روی میز قرار دهید. شرط های شما به طور خودکار پس از تمام شدن این زمان تایید خواهند شد. زمان شرط بندی با یک ثانیه شمار و به صورت شمارش معکوس به شما نشان داده می شود.

 4- پخش کارت توسط دیلر

 دیلر به نوبت کارت ها را تک تک به دو طرف بازی پخش می کند تا زمانی که هم بازیکن و هم دیلر 2 کارت باز روبروی خود داشته باشند. همیشه کارت اول را بازیکن دریافت می کند.

 5- مقایسه دست بازیکن با دست دیلر

 دست بازیکن با دست دیلر مقایسه میشوند. طبق توضیحات بالا، برد شما پرداخت میشود

برای یاد گیری بیشتر این بازی میتوانید به سایت بتویاد مراجعه کنید.

 


X
انتخاب میز حداقل / حداکثر
X
لطفا برای خود **نام مستعار پوکر** ثبت کنید.